TIC SA Market KatowiceZnajdč nas na facebook
TIC sa

Us??ugi


POMOC  W ZAKUPACH


Nasi pracownicy s??u??─? rad─? i pomoc─? w wyborze produktów.

Naszym priorytetem jest ??wiadczenie us??ug jak najwy??szej jako??ci, dlatego te?? nasi pracownicy poszerzaj─? swoj─? wiedz─? poprzez udzia?? w kursach i szkoleniach.
MIESZALNIA FARB

Nasze farby pochodz─? wy??─?cznie z mieszalnika i s─? przygotowywane przez naszych specjalistów, dzi─?ki czemu jeste??my w stanie sprosta─? wszelkim wymaganiom w kwestii doboru koloru.

Przygotujemy dla Pa??stwa wymarzony kolor w kilka minut za przyst─?pn─? cen─? !

Osoba do kontaktu:

MIESZALNIA TYNKÓW

Chc─?c zaspokoi─? oczekiwania naszych klientów w ofercie posiadamy systemy mieszania tynków firmy Kabe , Malfarb oraz Goldmurit.

Osoba do kontaktu:
P?üATNO?Ü─?


Klient ma mo??liwo??─? dokonywania p??atno??ci w formie gotówki oraz  kart─? p??atnicz─?.

TRANSPORT


W naszym sklepie klient mo??e zamówi─? us??ug─? transportow─?. Cena za transport uzale??niona jest od odleg??o??ci.

O szczegó??y pytaj na miejscu u pracowników naszego oddzia??u.

 

DLA NAS NAJWA??NIEJSZY JEST KLIENT !


promocje detal
powr├│t do tic sa
Projekt: Grupa Leonardo